Upozornění pro studenty!

Mezní termín pro odevzdání DP je 17.5.2018  

Mezní termín pro odevzdání BP je 17.5.2018

Mezní termín pro odevzdání přihlášky ke SZZ 25.5.2018

Odevzdání bakalářských/diplomových prací

Student odevzdá

Dva výtisky bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě
(jeden výtisk bude studentovi po vykonání SZZ vrácen)

  • 1. výtisk: originál zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci
  • 2. výtisk: kopie zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci

 Jedno vyhotovení práce na CD ve formátu WORD a PDF uzamknutém proti úpravám a kopírování
(CD v plastovém obalu, opatřené jednotným štítkem se základními údaji o práci). Elektronická verze bakalářské/diplomové práce musí obsahovat:

  • naskenované zadání bakalářské/diplomové práce
  • naskenované podepsané Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci