headerphoto

Novinky


Odevzdání bakalářských/diplomových prací
 >>více
Zadání DP
 >>více
Upozornění pro studenty!!!
 >>více

Odevzdání bakalářských/diplomových prací

Student odevzdá Dva výtisky bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě(jeden výtisk bude studentovi po vykonání SZZ vrácen) 1. výtisk: originál zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci 2. výtisk: kopie zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci Jedno vyhotovení práce na CD ve formátu WORD a PDF uzamknutém proti úpravám a kopírování (CD v plastovém obalu, opatřené jednotným štítkem se základními údaji o práci) ... 
 Vložil: Vančíková[Pokračování...] 

Zadání DP

Milí studenti, od 2.3.2015 si můžete na sekretariátu ústavu vyzvednout originály zadání.

Upozornění pro studenty!!!

Upozornění pro studenty! Mezní termín pro odevzdání DP 15. 5. 2015 ... 
 Vložil: Slavík[Pokračování...]