Otazky SZZ Mgr 2018.pdf

Otazky SZZ Bc 2018.pdf

Upozornění pro studenty!

Mezní termín pro odevzdání DP je 17.5.2018  

Mezní termín pro odevzdání BP je 17.5.2018

Mezní termín pro odevzdání přihlášky ke SZZ 25.5.2018

Odevzdání bakalářských/diplomových prací

Student odevzdá

Dva výtisky bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě
(jeden výtisk bude studentovi po vykonání SZZ vrácen)

  • 1. výtisk: originál zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci
  • 2. výtisk: kopie zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci

 Jedno vyhotovení práce na CD ve formátu WORD a PDF uzamknutém proti úpravám a kopírování
(CD v plastovém obalu, opatřené jednotným štítkem se základními údaji o práci). Elektronická verze bakalářské/diplomové práce musí obsahovat:

  • naskenované zadání bakalářské/diplomové práce
  • naskenované podepsané Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci