UIOŽP
Fakulta technologická
Vavrečkova 275
76001 Zlín

Česká republika