headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Akreditovaný bakalářský studijní obor zaměřený na ochranu životního prostředí!

Bakalářský studijní obor "Inženýrství ochrany životního prostředí", který je od školního roku 2008/09 zaveden v prezenční formě studia do výuky na naší fakultě, je chemicko-technologickým studijním oborem, jehož cílem je zvýšení odborné úrovně výuky v oblasti ochrany životního prostředí. Obor je akreditován pod studijním programem Chemie a technologie materiálů (CHTM) a mohou se do něj hlásit uchazeči se středoškolským vzděláním, se zájmem o problematiku ochrany prostředí. Charakteristiku oboru a profil absolventů naleznete zdeUvedený bakalářský studijní obor navazuje v magisterském stupni studia na naší fakultě stejnojmenným magisterským studijním oborem!