headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Webové stránky ústavu lze nalézt na adrese: http://uiozp.ft.utb.cz

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí (UIOZP) zabezpečuje na fakultě technologické výuku ve studijním oboru - Inženýrství ochrany životního prostředí ve studijním programu - Chemie a technologie materiálů. Tento obor zohledňuje environmentální aspekty stávajícího inženýrského studia na fakultě technologické, posílením předmětů orientovaných na problematiku ochrany životního prostředí.

 

Výuka zahrnuje poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství, environmentálního inženýrství, ekologie a managementu.
Jedná se o potřebné oblasti studia, vzhledem ke stavu životního prostředí České Republiky a důležitosti řešení těchto problémů. V dnešní době je vysoká poptávka po odbornících s komplexními znalostmi v environmentální oblasti, kteří jsou schopni řešit i úkoly spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Rozmanitost uplatnění absolventů tohoto oboru je značná a není prakticky limitovaná, poněvadž environmentální přístupy k řešení problémů mají v budoucnosti zcela zásadní význam.    

Pravidelná výuka v tomto oboru byla zahájena již v akademickém roce 1993/1994. Z dosavadních zkušeností plyne, že uplatnění absolventů je velmi široké:
 
v administrativní sféře:

 • Odbory životního prostředí na městských a krajských úřadech
 • Útvary životního a pracovního prostředí v podnikové sféře
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Krajské hygienické stanice
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Odborný ekologický poradce
v technické sféře:
 • Specializované služby při řešení ekologických problémů a životního prostředí (např. Vodní zdroje Holešov, VaK)
 • Laboratoře vědeckých a výzkumných ústavů (např. Akademie věd ČR, ITC,a.s. Zlín)
 • Řízení výroby
 • Čistírny odpadních vod
 • Spalovny odpadů
 • Skládky a odpadové hospodářství
 • Zpracování odpadů a druhotných surovin
 • Zdravotní ústavy.
  Kontakt:
  Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Fakulta technologická
  Vavrečkova 275
  762 72 Zlín
  email: uiozp(at)ft.utb.cz
  telefon: +420 576 031 206