headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Chemická olympiáda 2010 - krajské kolo, kategorie C

Dne 9.4.2010 na ústavu inženýrství ochrany životního prostředí proběhlo krajské kolo Chemické olympiády, Kategorie "C", které se účastnilo 22 soutěžících rozdělených na dvě části.

Olympiáda byla připravena jak po stránce přípravy laboratorních úloh, analýzy vzorků, výpočtů obsahu analytů ve vzorcích, tak po stránce organizační.