headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Soutěž diplomových prací o Cenu Karla Velka

Jako každoročně, i letos bylo několik diplomových prací, vypracovaných na našem ústavu, zasláno do celostátních soutěží s environmentální tématikou.

Je pro nás proto potěšující oznámit, že diplomová práce Ing. Hany Koníčkové "Využití odpadní pryžové drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru", jejímž školitelem byl doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., získala v soutěži o Cenu Karla Velka pro rok 2010 první místo!

Gratulujeme!