headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Nové přístroje na ÚIOŽP

Po úspěšných letech 2009 a 2010, kdy se přístrojový park Ústavu rozrostl o automatický analyzátor uhlíku a dusíku Formacs HT (Skalar), titrátor T50 M Terminal (Mettler Toledo) a také o FTIR spektrometr Nicolet iS10, byl stejně přínosný i rok 2011.
Pro modernizaci studia v magisterském stupni byl pořízen plynový chromatograf Agilent 7890A a Elektroforetický analyzátor EA202 A (VILLA LABECO). Oba jsou určeny pro výuku v několika předmětech. Základní dovednosti pro používání těchto přístrojů získávají studenti v předmětu Speciální metody instrumentální analýzy a nabyté zkušenosti pak aplikují v následujících Technologických cvičeních nebo v úlohách Ochrany ovzduší, kde již využívají oba přístroje ke stanovení koncentrací určitých látek v reálných vzorcích, a tím ke sledování průběhu prováděných technologických procesů.

Oba přístroje jsou též určeny pro výuku studentů dalších magisterských oborů (Chemie potravin a bioaktivních látek a Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin) a byly zakoupeny v rámci pedagogického projektu č. 3073/2011 Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).
Fotografie plynového chromatografu Agilent 7890A jsou k dispozici zde (obr. #1, obr. #2, obr. #3), fotografie Elektroforetického analyzátoru EA202 tady (obr. #4, obr. #5 ).