headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek v r. 2012

VYHLÁŠKA PRO STUDENTY III. ročníku CHTM,
obor Inženýrství ochrany životního prostředí
 
Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek v r. 2012


 

 

 1. Termín odevzdání bakalářské práce (BcP) na sekretariát ústavu je 18. května 2012! Každý uchazeč odevzdá celkem 3 výtisky, z nichž minimálně jeden musí být v pevných deskách, ostatní (pro vedoucího BcP a oponenta) dle dohody s vedoucím BcP. Dále je vyžadován CD disk se soubory ve formátu Word i PDF.
  Vyplněný Evidenční list bakalářské práce vložte jako poslední list do Vaší BcP a současně pošlete elektronicky na e-mail vancikova@ft.utb.cz Formulář je dostupný na webových stránkách Ústavu IOŽP (Studium - Studijní materiály - Bakalářská práce).
  Nejpozději s odevzdáním bakalářské práce je nutno odevzdat potvrzení o ukončení studijních povinností!
 2. Posudky vedoucích a recenzentů bakalářských prací obdrží uchazeči na sekretariátu ústavu 28.5.2012.
 3. Předměty státních závěrečných zkoušek:
  • Základy ochrany životního prostředí
   (zkoušející doc. Růžička, prof. Kupec, Dr. Julinová)
  • Environmentální technologie a management
   (zkoušející doc. Růžička, doc. Koutný, doc. Bednařík)
 4. Otázky k jednotlivým předmětům státnic jsou umístěny na www stránkách Ústavu IOŽP (Studium - Studijní materiály - Bakalářská práce).
 5. Složení zkušební komise je následující:
  předseda:
  • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  členové:
  • doc. Ing. V. Bednařík, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Markéta Julinová, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • prof. Ing. Jan Kupec, CSc. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Eva Javoříková (Krajská hygienická stanice Zlín)
  • Ing. Pavel Dřímal, Ph.D. (Ascoprot Biotech, Zlín)
 6. Státní závěrečné zkoušky profilu „Inženýrství ochrany životního prostředí“ se budou konat dne 13. a 14. června 2012 v učebně č. 204. Harmonogram obou dnů bude zveřejněn nejpozději 28.5.2012 na nástěnce a webových stránkách Ústavu.
 7. Všichni uchazeči musí odevzdat na sekretariát ústavu nejpozději do 10. 6. 2012 „Protokol o vyrovnání závazků“ vůči Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Formulář si můžete vyzvednout na sekretariátu ústavu.
 8. Součástí Vaší bakalářské práce je i "Prohlášení kvalifikační práce"! Pro absolventy je tento text k dispozici na www stránkách FT pod záložkou "Pro studenty - Státní závěrečná zkouška".
  Do elektronické formy bakalářské práce musí být "Prohlášení" naskenováno!
 9. Všichni uchazeči si musí vyzvednout oficiální "Zadání bakalářské práce" na sekretariátu ústavu. Zadání musí být vloženo do bakalářské práce!
  Do elektronické formy bakalářské práce musí být "Zadání bakalářské práce" naskenováno!
Ve Zlíně dne 3.4.2012
Ilona Vančíková
sekretariát ÚIOŽP