headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Presentace k obhajobám bakalářských prací

Studenti 3.ročníku oboru IOŽP, kteří budou ve dnech 13-14.6.2012 obhajovat bakalářskou práci, nechť se osobně dostaví v úterý 12.6.2012 v 9:30 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci vyzkoušet svoji presentaci přímo na dataprojektoru (a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace). Současně doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu! Dotyční studenti nechť si přinesou s sebou svoji presentaci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu Microsoft PowerPoint. V případě, že se některý ze studentů nemůže ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, nechť laskavě pošle do stanoveného termínu (12.6.2012, 9:30) svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz

Ve Zlíně dne 30.5.2012, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.