headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Program předmětu - Seminář ústavu v akademickém roce 2012/2013

Seminář ústavu probíhá v akademickém roce 2012/2013 na učebně U1/204 mezi 12:00 - 13:00
...
 
Týden Datum Přednášející Téma
1 21.9. Ing. M. Julinová, Ph.D. úvod + organizace seminářů
2 28.9. Státní svátek
3 5.10. Ing. R. Slavík, Ph.D. Biomonitoring životního prostředí pomocí včel a jejich produktů
4 12.10. doc. mgr. M. Koutný, Ph.D.  
5 19.10. doc. Ing. F. Hruška, Ph.D. Senzory používané při monitoringu znečištění ŽP – současný vývoj
6 26.10. Ing. J. Melar Studium polykondenzace křemičitanu s hydrokomplexem hliníku
7 2.11. RNDr. F. Kessner, Ph.D. FTIR spektroskopie / Ramanova spektroskopie
8 9.11. Ing. H. Marušincová Možnosti odstraňování syntetických polymerů z odpadních vod
9 16.11. doc. Ing. P. Hlaváček, CSc. Pokročilé vzorkovací techniky (současné trendy)
10 23.11. Ing. P. Stloukal Sledování biodegradability materiálů na bázi polyesterů
11 30.11. Ing. L. Husárová Studium biodegradace polymerních látek s využitím molekulárně biologických metod
12 7.12. Ing. D. Kreizlova  Ochrana duševního vlastnictví
13 14.12. Ing. J. Hubáčková Studium biodegradace polymerních blendů v anaerobním prostředí (v rámci předobhajob)
14 21.12. Ing. M. Julinová, Ph.D. udělení zápočtu