headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Pokyn děkana pro zadání BP/DP v roce 2012/2013 do STAGu

Podklady pro zadání bakalářských a diplomových prací odevzdejte na sekretariát Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí (dveře č. 206) nejpozději do pátku 4.1.2013. 

Podrobně si také prostudujte pokyn děkana pro zadávání BP a DP prací do systému STAG.