headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Pozvánka k účasti v inovační soutěži Evropského patentového úřadu

U příležitosti 40. výročí Evropské patentové úmluvy pořádá Evropský patentový úřad inovační soutěž, která dává studentům členských států Evropské patentové organizace příležitost prozkoumat bohatství patentových dokumentů a navrhnout nová technická řešení s důrazem na zelené technologie a udržitelný rozvoj.

Soutěž je otevřena studentům všech oborů, kteří dosáhli věku 18 let a jsou zapsaní na univerzitě, vysoké škole anebo obdobné instituci. Nevybírá se žádný vstupní poplatek.

Úkolem soutěžících bude definovat výzkumný projekt, který bude potenciálně zajímavý pro budoucí výzkum a vývoj. Projekt by měl obsahovat:

- popis technických problémů, které se v současné době vyskytují v jedné z následujících oblastí:
A. Udržitelná produkce potravin
B. Ekologicky přátelská výroba a uchování energie
C. Řízení odpadového hospodářství, recyklace, městské dolování (těžba druhotných surovin z příměstských skládek)
D. Inteligentní systémy řízení dopravy a přepravy
E. Inteligentní technika domácností

Bližší podrobnosti k soutěži naleznete zde.