headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Presentace k obhajobám diplomových a bakalářských prací

Studenti 3. a 5.ročníku oboru IOŽP, kteří budou ve dnech 17. - 20. 6. 2013 obhajovat své závěrečné práce, nechť se osobně dostaví v pátek 14.6.2012 v době od 9:00 do 11:00 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci vyzkoušet svoji presentaci přímo na dataprojektoru (a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace). Současně doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu! Dotyční studenti nechť si přinesou s sebou svoji presentaci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu Microsoft PowerPoint. V případě, že se některý ze studentů nemůže ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, nechť laskavě pošle svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz nejpozději do 14. 6. 2013 

Ve Zlíně dne 29. 5. 2013, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.