headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Projekt monitoringu životního prostředí ve Zlíně pomocí včel

V rámci projektu dlouhodobého monitoringu životního prostředí ve Zlíně byly 22.7.2013 umístěny tři oddělky na střechu fakulty technologické. Projekt je realizován ve spolupráci ústavu ochrany inženýrství životního prostředí (FT UTB) a základní organizace českého svazu včelařů ve Zlíně. Projekt by měl přinést jak informace o jednotlivých složkách životního prostředí, se kterými přicházejí včely do styku, tak přiblížit význam včelařství studentům univerzity i široké veřejnosti.
Informace o umísťování včelstev na FT byly prezentovány v několika médiích - ve Zlínském deníku, ve zprávách TV Nova (6:25) a Českém rozhlasu Brno.

11.9.2013 byla nainstalována webová kamera do jednoho úlu. Nyní se můžete podívat co dělají včelky na střeše. Obrázky z kamery jsou aktualizovány v 15 sekundových intervalech.