headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Laboratoř z analytické chemie - kombinované studium

Informace pro studenty kombinované formy studia  

Do laboratoří z analytické chemie, které se konají 20.9. a 21.9. si přineste plášť, kalkulačku, chemické tabulky (nikoliv periodickou soustavu prvků) a milimetrový papír nebo notebook. V laboratořích budete seznámeni s BOZP, rozděleni do skupin a pak budete absolvovat dvě laboratorní úlohy.
Návody ke všem úlohám jsou dostupné na internetu (viz http://uiozp.ft.utb.cz/default.asp?id=6&uid=4&pmid=10&lang=0).