headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Informace pro studenty 3. a 5. ročníku

Termín pro vložení Zadání bakalářských a diplomových prací do portálu UTB je 20.12.2013!
Potřebné informace jak vkládat zadání na portál UTB naleznete v tomto souboru.