headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Informace pro studenty V. ročníku

Prezentace teoretické části diplomových prací se uskuteční v termínech 27.1., 29.1. a 31.1. na U1/204 v době od 13:00 do 16:00.
Teoretická část práce musí být vytištěna a předložena s parafou vedoucího práce k nahlédnutí při prezentacích.
Prezentace by měly být vytvořeny v PowerPointu, přičemž trvání jedné prezentace nemá přesáhnout 10 min. Studenti se s prezentacemi dostaví 15 min. před zahájením do učebny, aby byly nahrány do počítače.