headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY MANAGEMENTU DLE REFENČNÍCH NOREM ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

Anotace Platba nejpozději do 30.4.2014 na sekretariát ÚIOŽP!
Tento kurz je určen pro školení interních auditorů a udržování jejich odborné způsobilosti.
Cílem kurzu je upevnit účastníkům povědomí o zásadních požadavcích integrovaného systému managementu, vyplývajících z mezinárodně platných norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, se zohledněním požadavků českých právních předpisů a osvojit si zásady provádění interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2012 pro výše uvedené referenční normy. Těšíme se na setkání s Vámi.
   Ing. Milan Madyda
   auditor QMS, EMS, OHSAS
   Ing. Petr Krčil, Ph.D.
   auditor QMS, EMS, OHSAS
Pořadatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
764 21 Zlín – Louky
tel: 577 601 299
fax: 577 104 855
e- mail: mondrasova@itczlin.cz
www.itczlin.cz
Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín
Termín konání: 14. 5. – 15. 5. 2014
Lektoři: Ing. Milan Madyda – auditor QMS, EMS, OHSAS, EnMS
Ing. Petr Krčil, Ph.D. - auditor QMS, EMS, OHSAS, EnMS
Obsah kurzu
1. den
08.30 - 09.00 - zahájení kurzu
09.00 - 12.00 - úvod do problematiky kvality
                     - přehled norem systémů řízení kvality
                     - výklad ČSN EN ISO 9001:2009
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00  - úvod do problematiky EMS
                      - výklad ČSN EN ISO 14001:2005
2. den
08.30 – 12.00 - výklad problematiky interních auditů ČSN EN ISO 19011:2012
                     - příklady neshod pro ČSN EN ISO 9001:2009
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00 - příklady neshod pro ČSN EN ISO 14001:2005
                     - závěrečný test
                     - vyhodnocení testu a ukončení kurzu
Přednášky budou probíhat v hodinových blocích s krátkou pauzou mezi jednotlivými tématy.
Vydání osvědčení a úhrada vložného: Po absolvování kurzu, úspěšném vykonání závěrečného testu a po provedení úhrady kurzovného, obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
Osvědčení o absolvování kurzu, účastníky opravňuje k provádění interních auditů a externích auditů u dodavatelů.
Požadavky na účastníky Pokud Vás zajímá konkrétní problematika a máte-li k ní dotaz, který si přejete probrat v průběhu kurzu, prosím napište nám na mailovou adresu mondrasova@itczlin.cz, případně madyda@post.cz.
Informace
Michala Ondrášová
tel.: 577 601 310
fax: 577 104 855
mail: mondrasova@itczlin.cz