headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Školení interních auditorů

Anotace Platba nejpozději do 30.4.2014 na sekretariát ÚIOŽP!
Tento kurz je určen pro školení interních auditorů a udržování jejich odborné způsobilosti.
Cílem kurzu je upevnit účastníkům povědomí o zásadních požadavcích integrovaného systému managementu, vyplývajících z mezinárodně platných norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, se zohledněním požadavků českých právních předpisů a osvojit si zásady provádění interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2012 pro výše uvedené referenční normy. Těšíme se na setkání s Vámi.
   Ing. Milan Madyda
   auditor QMS, EMS, OHSAS
   Ing. Petr Krčil, Ph.D.
   auditor QMS, EMS, OHSAS
Pořadatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
764 21 Zlín – Louky
tel: 577 601 299
fax: 577 104 855
e- mail: mondrasova@itczlin.cz
www.itczlin.cz
Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín
Termín konání: 14. 5. – 15. 5. 2014
Lektoři: Ing. Milan Madyda – auditor QMS, EMS, OHSAS, EnMS
Ing. Petr Krčil, Ph.D. - auditor QMS, EMS, OHSAS, EnMS
Obsah kurzu
1. den
08.30 - 09.00 - zahájení kurzu
09.00 - 12.00 - úvod do problematiky kvality
                     - přehled norem systémů řízení kvality
                     - výklad ČSN EN ISO 9001:2009
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00  - úvod do problematiky EMS
                      - výklad ČSN EN ISO 14001:2005
2. den
08.30 – 12.00 - výklad problematiky interních auditů ČSN EN ISO 19011:2012
                     - příklady neshod pro ČSN EN ISO 9001:2009
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00 - příklady neshod pro ČSN EN ISO 14001:2005
                     - závěrečný test
                     - vyhodnocení testu a ukončení kurzu
Přednášky budou probíhat v hodinových blocích s krátkou pauzou mezi jednotlivými tématy.
Vydání osvědčení a úhrada vložného: Po absolvování kurzu, úspěšném vykonání závěrečného testu a po provedení úhrady kurzovného, obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
Osvědčení o absolvování kurzu, účastníky opravňuje k provádění interních auditů a externích auditů u dodavatelů.
Požadavky na účastníky Pokud Vás zajímá konkrétní problematika a máte-li k ní dotaz, který si přejete probrat v průběhu kurzu, prosím napište nám na mailovou adresu mondrasova@itczlin.cz, případně madyda@post.cz.
Informace
Michala Ondrášová
tel.: 577 601 310
fax: 577 104 855
mail: mondrasova@itczlin.cz