headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Presentace k obhajobám bakalářských prací

Studenti 3.ročníku oboru IOŽP, kteří budou ve dnech 23.-24.6.2014 obhajovat bakalářskou práci, nechť se osobně dostaví v pátek 20.6.2014 v 9:30 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci naposled vyzkoušet svoji presentaci přímo na dataprojektoru v místnosti, kde budou obhajoby probíhat, a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace. Současně doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu! Dotyční studenti nechť si přinesou s sebou svoji presentaci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu Microsoft PowerPoint. V případě, že se některý ze studentů nemůže ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, nechť laskavě pošle do stanoveného termínu (20.6.2014, 9:30) svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz 

Ve Zlíně dne 23.5.2014, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.