headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Upozornění pro studenty!!!

Upozornění pro studenty! Mezní termín pro odevzdání DP 15.5.2015. Mezní termín pro odevzdání BP 22.5.2015. Byl vydán pokyn děkana PD/20/2014, který se týká vložení podkladů pro zadání BP/DP v roce 2014/2015.
Mezní termín úpravy podkladů pro BP a DP v systému STAG je 16.1.2015! Po tomto termínu nebude možno v systému provádět žádné změny. Program se pro provádění změn uzavře!
Pokud již nebudete provádět žádné změny (musí vám odsouhlasit Váš vedoucí BP/DP), odevzdejte na sekretariát ústavu "Podklad pro zadání", které jste měli vystaveno k zápisům.
Pokud budete změny provádět (musí Vám odsouhlasit Váš vedoucí BP/DP - termín je do 16.1.2015!), změny proveďte do tohoto termínu a "Podklad pro zadání" odevzdejte na sekretariát ústavu.
Termín pro odevzdání "Podkladů pro zadání", podepsané vedoucím BP/DP na ústav je do 23.1.2015!