headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Odevzdání bakalářských/diplomových prací

Student odevzdá

 • Dva výtisky bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě
  (jeden výtisk bude studentovi po vykonání SZZ vrácen)
  • 1. výtisk: originál zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci
  • 2. výtisk: kopie zadání + Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci
 • Jedno vyhotovení práce na CD ve formátu WORD a PDF uzamknutém proti úpravám a kopírování
  (CD v plastovém obalu, opatřené jednotným štítkem se základními údaji o práci). Elektronická verze bakalářské/diplomové práce musí obsahovat:
  • naskenované zadání bakalářské/diplomové práce
  • naskenované podepsané Prohlášení studenta k bakalářské/diplomové práci
-->