headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Presentace k obhajobám diplomových prací

Studenti 5.ročníku oboru IOŽP, kteří budou ve dnech 15.-16.6.2015 obhajovat diplomovou práci, nechť se buďto osobně dostaví v pátek 12.6.2014 v 14:00 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci naposled vyzkoušet svoji presentaci přímo na dataprojektoru v místnosti, kde budou obhajoby probíhat, a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace, nebo nechť do uvedeného termínu zašlou svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz

Doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu!

Ve Zlíně dne 5.6.2015, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.