headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Prezentace DP

Ve dnech 25.1.2016 se v učebně U1/204 od 9:00 do 13:00 uskuteční prezentace teoretické části diplomových prací.
Teoretická část práce musí být vytištěna a předložena s parafou vedoucího práce k nahlédnutí při prezentacích.
Prezentace by měly být vytvořeny v PowerPointu, přičemž trvání jedné prezentace nemá přesáhnout 10 min.
Studenti se s prezentacemi dostaví 15 min. před zahájením do učebny, aby byly nahrány do počítače.