headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Harmonogram SZZ - 13.6.2016

Čas začátku SZZ (ve sloupci hodina) je orientační. Je nutné, aby se studenti k vykonání Státní závěrečné zkoušky dostavili minimálně  o hodinu dříve!  
 HODINA          JMÉNO NÁZEV  DIPLOMOVÉ  PRÁCE

VEDOUCÍ / OPONENT

9.00

Bc. Jiří Černohous Abiotická hydrolýza a biodegradace vybraných polyesterů v anaerobním vodném prostředí Vedoucí:  Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. Oponent:  Ing. Lenka Veverková, Ph.D.

10.00

Bc. Alena Černotová Regenerace zinku z odpadu ze žárového zinkování Vedoucí:  doc. Ing. Vratislav Bednařík Ph.D. Oponent:  Ing. Roman Slavík, Ph.D.

11.00

Bc. Pavla Hřivnová Optimalizace solidifikační receptury pomocí vícefaktorové  regresní analýzy Vedoucí:  doc. Ing. Vratislav Bednařík Ph.D. Oponent:  Ing. Roman Slavík, Ph.D.

12.00

Bc. Markéta Jelénková Studium bakteriálních kultur schopných rozkladu kosmetických sloučenin Vedoucí:  doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. Oponent:  Ing. Markéta Julinová, Ph.D.  

13.00

Bc. Lucie Nedorostová   Vedoucí:  doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Oponent:  prof. Ing. Lubomír Lapčík Ph.D. 

 

  PŘESTÁVKA  do 14.00 hod.     

14.00

Bc. Daniela Koudelníčková Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek Vedoucí:  Ing. Petr Stloukal, Ph.D. Oponent: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

15.00

Bc. Eva Lušovjanová Biodegradabilita materiálů na bázi přírodních, modifikovaných a syntetických polymerů Vedoucí:  prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Oponent:  Ing. Petr  Stloukal, Ph.D.

16.00

Bc. Veronika Málková Identifikace a kvantifikace genů zodpovědných za produkci biogenních aminů u vybraných bakterií Vedoucí:  Mgr. Petra Jančová, Ph.D. Oponent:  doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

17.00

Bc. Marie Pospíšilová Příprava a charakterizace zeolitů z vybraných druhů popílků Vedoucí:  Ing. Roman Slavík, Ph.D. Oponent:  doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

18.00

Bc. Radka Žáková Studie přirozeného výskytu degradérů syntetických polymerů Vedoucí: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.    Oponent:  doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.