headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Harmonogram SZZ - 17.6.2016

Čas začátku SZZ (ve sloupci hodina) je orientační. Je nutné, aby se studenti k vykonání Státní závěrečné zkoušky dostavili minimálně  o hodinu dříve!  
 HODINA          JMÉNO  NÁZEV  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VEDOUCÍ / OPONENT

8.00

Karolína Cedidlová

Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků vod Vedoucí: Mgr. Petra Jančová  Ph.D. Oponent: Ing. Pavel Pleva

8.45

Jitka Maráková

Studium iontovýměnných vlastností syntetických zeolitů pro vybrané ionty

Vedoucí: Ing. Lenka Veverková, Ph.D. Oponent: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

9.30

Alena Proislová

Sledování mikrobiálního rozkladu 2-ethylhexylsalicylanu v povrchových vodách   Vedoucí: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. Oponent: Ing. Markéta Měrková

10.15

Dana Rouchalová

Biodegradace termoplastifikovaného škrobu modifikovaného různými typy plniv   Vedoucí: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.   Oponent: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

11.00

Kamila Rouchalová

Studium kationtové kapacity syntetických zeolitů připravených z odpadních kaolínů Vedoucí: Ing. Roman Slavík, Ph.D. Oponent: Ing. Lenka Veverková, Ph.D.

 

 

Přestávka 12.00 – 12.30 hodin  

12.30

Ondřej Vašulka

Termické vlastnosti vybraných polyesterů po hydrolýze     Vedoucí: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. Oponent: prof. Ing. Petr  Svoboda, Ph.D.   

13.15

Agáta Vyoralová

Dlouhodobý vyluhovací test solidifikovaného odpadu Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. Oponent: Ing. Roman Slavík, Ph.D.