headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Prezentace teoretických částí DP

Ve dnech 31.1.2017 se v učebně U1/204 od 8:00 do 14:00 uskuteční prezentace teoretické části diplomových prací. Teoretická část práce musí být vytištěna a předložena s parafou vedoucího práce k nahlédnutí při prezentacích.
Prezentace by měly být vytvořeny v PowerPointu, přičemž trvání jedné prezentace nemá přesáhnout 10 min.
Studenti se s prezentacemi dostaví 15 min. před zahájením do učebny, aby byly nahrány do počítače.