headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Nahrátí DP/BP do STAGu

Dobrý den,
ohledně nahrání práce do IS/STAG máte informace uvedeny ve směrnici rektora 14/2017 v prováděcím předpisu: http://www.utb.cz/o-univerzite/smernice-rektora

Dále máte postup uveden ve Vašem portálu - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci (popř. odevzdat el. podobu práce)  - Formulář pro odevzdání souborů s elektronickou podobou VŠKP (dole) - Nápověda/instrukce pro soubor s el. podobou kvalifikační práce).