headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 203b

Telefon:  +420 576 031 220

E-mail:  julinova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Po 13:00 - 15:00


Vzdělání:
1996: SPŠ Otrokovice
2001: UTB Zlín, FT, Inženýrství ochrany životního prostředí, Ing.
2004: UTB Zlín, FT, Technologie makromolekulárních látek, Ph.D.

Odborná praxe:
2001 - současnost: UTB Zlín, FT, UIOZP, odborný asisten (od r. 2017 tajemník ústavu)

Pedagogická činnost:
- přednášející: Technologie vod, Výskyt a vlastnosti polutantů
- laboratoře: Technologická cvičení z ochrany prostředí I, II
- školitel doktorského studia

Vědecko výzkumná činnost:
- biodegradace organickýchlátek v biotickém prostředí
- biodegradace polymerních materiálů v biotickém prostředí
- vývoj biologicky rozložitelných polymerních směsí