headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 203b

Telefon:  +420 576 031 220

E-mail:  julinova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Po 13:00 - 15:00


Vzdělání:
1996: SPŠ Otrokovice
2001: UTB Zlín, FT, Inženýrství ochrany životního prostředí, Ing.
2004: UTB Zlín, FT, Technologie makromolekulárních látek, Ph.D.

Odborná praxe:
2001 - současnost: UTB Zlín, FT, UIOZP, odborný asisten (od r. 2017 tajemník ústavu)

Pedagogická činnost:
- přednášející: Technologie vod, Výskyt a vlastnosti polutantů
- laboratoře: Technologická cvičení z ochrany prostředí I, II
- školitel doktorského studia

Vědecko výzkumná činnost:
- biodegradace organickýchlátek v biotickém prostředí
- biodegradace polymerních materiálů v biotickém prostředí
- vývoj biologicky rozložitelných polymerních směsí