headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 203b

Telefon:  +420 576 031 220

E-mail:  julinova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Po 13:00 - 15:00


Životopis:

1992-1996: Střední průmyslová škola Otrokovice

1996-2001: Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně     

                   magisterské studium: Inženýrství ochrany životního 

                   prostředí       

2001-2004: Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

                   doktorské studium: Technologie makromolekulárních látek

 

Odborná praxe:

2001 - současnost: odborný asistent

                                  Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

                                  Fakulta technologická

                                  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Vědecko-výzkumná činnost:

1) Biologická rozložitelnost organických látek (xenobiotik) v biotickém

    prostředí

2) Biodeteriorace polymerních materiálů v biotickém prostředí

3) Studium biodegradabilních materiálů na bázi přírodních a syntetických 

    polymerů

 

Publikace: http://uiozp.ft.utb.cz/default.asp?id=5&lang=0

Článek v impaktovaném časopise:       11

Článek v recenzovaných časopisech:  11 

Přednášky/postery:

     mezinárodní konference v jazyce anglickém:   29

     mezinárodní konference v jazyce českém:        13

Řešené projekty a granty:  5 

Pedagogická činnost:

1) Přednášející:  Výskyt a vlastnosti polutantů

                             Technologie vody

2) Laboratoře:    Technologická cvičení z ochrany prostředí I,II

                             Technologie vody

                             Laboratoř oboru

3) Vedoucí: studentských vědeckých prací

                     bakalářských a diplomových prací

4) Školitel doktorského studia