headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 411

Telefon:  +420 576 031 412

E-mail:  kupec(at)ft.utb.cz


Životopis:

  1956 - 1961: VŠCHT Pardubice - specielní anorganická chemie, Ing.
  1961 - 1965: UMCH ČSAV Praha - vědecká aspirantura (fyzikální chemie)
  1965 - 1968: UMCH ČSAV Praha - vědecký pracovník
  1968 - 1971: Svit Otrokovice - vývojový pracovník
  1971 - dosud: UTB ve Zlíně


 
Pedagogická činnost:

 • vedoucí předmětu "Technologie vody" 
   
 • vedoucí předmětu "Základy ekologie"
   
 • vedoucí předmětu "Toxikologie"
   
 • vedoucí bakalářských a diplomových prací
   
 • školitel doktorského studia


 
Další aktivity:

 • Oborová rada postgraduálního (doktorského) studia Technologie makromolekulárních látek FT (člen)
   
 • Oborová rada studijního oboru technologie ochrany ŽP (člen) 

Konsultační hodiny:
 • středa 9:00-11:00