headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/205

Telefon:  +420 576 031 240

E-mail:  jancova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  dle domluvy e-mailem


 

Životopis:

2001 - 2004: Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická, Speciální chemicko-biologické obory; Klinická biologie a chemie; bakalářský studijní program

2004 - 2006: Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická, Speciální chemicko-biologické obory; Analýza biologického materiálu; magisterský studijní program

2006 - 2010: Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Ústav lékařské chemie a biochemie, Olomouc; doktorský studijní program; 2008 - 2010: odborný pracovník/ vědecká pracovnice

2010 -        : vědecko-pedagogický pracovník FT UTB Zlín
 

Pedagogická činnost:

  • výuka v předmětu: Základy toxikologie (FLKŘ)
  • výuka v předmětu: Environmentální toxikologie (FLKŘ)
  • výuka v předmětu: Toxikologie (FT)
  • výuka v předmětu: Environmentální analýza
  • výuka v předmětu: Laboratoř z biochemie
  • výuka v předmětu: Biochemie I - semináře
  • vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací

Členství v odborných organizacích:

  • Členka české chemické společnosti