headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/205

Telefon:  +420 576 031 240

E-mail:  bunkova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Čtvrtek 8:00-10:00


Životopis

  1995 - 2000 : magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Obecná biologie, směr Mikrobiologie
  2000 - 2004 : doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Mikrobiologie (Ph.D.)
  2004 - dnes : akademický pracovník na Fakultě technologické UTB ve Zlíně
  2008 - rigorózní řízení na Přírodovědecké fakultě MU v Brně v oboru Obecná biologie, směr Mikrobiologie (RNDr.)
  2010 - habilitační řízení v oboru Biotechnologie na Fakultě biotechnologie a potravinárstva Slovenské poĺnohospodárské univerzity v Nitře

Pedagogická činnost

  Garant předmětu Obecná mikrobiologie (T3MB a TXMB)
  Garant předmětu Potravinářská mikrobiologie (T5PB a TYPB)
  Garant předmětu Mikrobiologie potravin a kosmetiky (T7MPK, T9MPK a TAMPK)
  Garant předmětu Molekulární biologie (T8MOB a TAMOB)
  Školitelka doktorského studia v oborech Technologie potravin a Chemie a technologie materiálů
  Vedení diplomových, bakalářských a studentských prací

Vědecko-výzkumná činnost

 • Studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách
 • Mikrobiologie potravin, zejména studium bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků
 • Studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách

Členství v odborných organizacích

  Československá společnost mikrobiologická