headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 203b

Telefon:  +420 576 031 220

E-mail:  dvorackova(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Pondělí: 09:00-11:00


Životopis:


  1971 - 1976: studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích , obor organická technologie
  1977 - 1979: výzkumný pracovník na katedře kožedělné technologie fakulty technologické ve Zlíně, VUT Brno 
  1982 - 1990: vedoucí pedagogicko-vědeckého oddělení děkanátu fakulty technologické ve Zlíně, VUT Brno
  1991 – 1999: vědecko-výzkumný  pracovník na fakultě technologické ve Zlíně, VUT Brno
  1999 - 2004: Doktorské studium v oboru Technologie makromolekulárních látek Fakulta Technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  1999 - dnes: odborný asistent, vědecko-pedagogický pracovník FT UTB ZlínPedagogická činnost:

 • Garant předmětu T1ZA a TQZA  Základy  toxikologie a bezpečnosti práce
 • Garant předmětu T8OOV Ochrana ovzduší
 • Výuka předmětu T7TVO Technologie vody,
 • Výuka předmětu T8TO1 Technologická cvičení z OP I
  Výuka předmětu T9TO2  Technologická cvičení z  OPII  
 • Vedení diplomových, bakalářských a studentských prací
 • Konzultantka v doktorském studiuVýzkumná činnost:

 • Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek v anaerobním vodném prostředí
 • Oxidativní degradace syntetických polymerních látek pomocí AOPs metod (Fentonova reakce apod.)Další aktivity:

 • od 2006 - 2009 Členka akademického senátu FT UTB