headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu


Výzkumná činnost ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií, analýzy, biodegradace a monitoringu xenobiotik ve všech složkách životního prostředí. Ústav rovněž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami, přičemž se jeho pracovníci v rámci spoluprací snaží o zachycení nových trendů a metod, které jsou následně aplikovány při výuce studentů akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru: „Inženýrství ochrany životního prostředí“.