headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie


Vědecko-výzkumná činnost skupiny v současné době směřuje do tří oblastí. První je zaměřena na studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách. Druhou oblastí je studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách. Třetí se týká mikrobiologie potravin, zejména studia bakterií mléčného kvašení (včetně bakterií s probiotickými účinky), enterobakterií a dalších mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků. Ve všech oblastech výzkumu je cílem získat komplexní informace o zkoumaném problému s využitím nejen mikrobiologických, ale i molekulárně biologických a analytických metod.


Členové pracovní skupiny:

  doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
  Mgr. Magda Janalíková, Ph.D.
  Ing. Pavel Pleva
  Mgr. Irena Butor (Burdíková)
  Ing. Lenka Janošová
  Ing. Khatantuul Pudevdorj
  Ing. Jana Šerá (Ondrová)
  Ing. Ivana Zatloukalová
  Ing. Olga Vlčková