headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie


Vědecko-výzkumná činnost skupiny v současné době směřuje do tří oblastí. První je zaměřena na studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách. Druhou oblastí je studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách. Třetí se týká mikrobiologie potravin, zejména studia bakterií mléčného kvašení (včetně bakterií s probiotickými účinky), enterobakterií a dalších mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků. Ve všech oblastech výzkumu je cílem získat komplexní informace o zkoumaném problému s využitím nejen mikrobiologických, ale i molekulárně biologických a analytických metod.


Členové pracovní skupiny:

  doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
  Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.
  Ing. Pavel Pleva
  Mgr. Irena Butor (Burdíková)
  Ing. Lenka Janošová
  Ing. Khatantuul Pudevdorj
  Ing. Jana Šerá (Ondrová)
  Ing. Ivana Zatloukalová
  Ing. et mgr. Silvie Pavlíčková
  Ing. Olga Vlčková