headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Biodegradace


Skupina se věnuje studiu biodegradace syntetických látek a materiálů ve vodním, půdním a anaerobním prostředí a za podmínek kompostování. V současné době jsou v centru naší pozornosti polymerní látky a materiály a látky související s polymery (např. změkčovadla a další pomocné látky). Předností skupiny je využití kombinace metod chemicko analytických, mikrobiologických a molekulárně biologických s cílem získání komplexní informace o zkoumaném problému.


Členové pracovní skupiny:

  prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Kupec, CSc.
  doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
  Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
  Ing. Josef Houser, Ph.D.
  Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Ing. Petr Stloukal, Ph.D.
  Mgr. Petra Jančová, Ph.D.
  Ing. Silvie Pekařová
  Ing. Karel Křížek
  Ing. Martina Vyoralová
  Ing. Jan Salač
  Ing. Barbora Vlachynská
  Ing. Kristýna Maršálková
  Ing. Markéta Měrková
  Ing. Michal Zálešák
  Ing. Zita Bastlová
  Ing. Martin Jurča
  Ing. Ludmila Vaňharová
  Ing. Zuzana Svobodová
  Bc. Veronika Kučabová