headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Environmentální technologie, analýza a monitoring


Skupina se dlouhodobě věnuje oblasti výzkumu technologií stabilizace/solidifikace nebezpečných průmyslových odpadů. Cílem skupiny v této tvůrčí oblasti je především aplikovat ve spolupráci s partnery z praxe dosažené poznatky v reálných technologicko-ekonomických podmínkách odpadového hospodářství. Dále se skupina věnuje výzkumu a vývoji technologií pro odstraňování xenobiotik z životního prostředí abiotickými cestami, jako například elektrochemickou oxidací. Nedílnou součástí výzkumu v uvedených oblastech je chemická analýza a monitoring znečištění životního prostředí.


Členové pracovní skupiny:

  doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
  Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.
  Ing. Roman Slavík, Ph.D.
  Ing. Veronika Mandová
  Ing. Hana Pištěková
  Ing. Přemysl Moučka
  Ing. Štěpán Vinter