headerphoto
Academic year: Advisor:  

Present Works:
 1. Student: 
  Work name: Příprava zeolitů z odpadu z recyklace hliníku (prezenční st.)
  Advisor: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Work name: Metodika studia biodegradace pomocí MS detektoru plynů
  Advisor: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 3. Student: 
  Work name: Syntetické zeolity a jejich vlastnosti (kombi st. - teoretická práce)
  Advisor: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 4. Student: 
  Work name: Zlepšení biorozložitelnosti kyseliny polymléčné pomocí aditiv urychlující jeho depolymerizaci
  Advisor: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 5. Student: 
  Work name: Působení chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu proti mikroskopickým houbám
  Advisor: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 6. Student: 
  Work name: Protibakteriální vlastnosti chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu
  Advisor: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 7. Student: 
  Work name: Hydrolytická degradace směsných biodegradabilních polymerních materiálů (prezenční - experimentální práce)
  Advisor: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 8. Student: Eva Moudrá
  Work name: Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí dle ČSN ISO 10707 (jak pro denní tak i pro kombi studium)
  Advisor: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 9. Student: Jiří Hrabal
  Work name: Geochemickéé a mineralogické změny v odpadech uložených na skládkách (kombi st.)
  Advisor: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 10. Student: Marie Hradečná
  Work name: Přírodní a environmentální estrogeny (kombi st. - teoretická práce)
  Advisor: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD