headerphoto
Academic year: Advisor:  

Present Works:
 1. Student: 
  Work name: Modifikace zeolitů pro zvýšení selektivity odstraňování manganu z vod
  Advisor: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Work name: Využití solné strusky z recyklace hliníku (experimentální práce)
  Advisor: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

   
 3. Student: 
  Work name: Vývoj a testování biodegradabilních materiálů
  Advisor: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 4. Student: 
  Work name:  Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru se zpožděným uvolňováním agrochemikálií
  Advisor: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 5. Student: 
  Work name: Účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií na dekarboxylázu pozitivní bakterie (jak pro denní tak i pro kombi st.)
  Advisor: Mgr. Magda Janalíková, Ph.D.

   
 6. Student: 
  Work name: Rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu a jílů v prostředí kompostu
  Advisor: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 7. Student: Alena Proislová
  Work name: Studium říčních bakterií, schopných degradace 2-ethylhexysallicylanu (případně degradace jiné syntetické sloučeniny)
  Advisor: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 8. Student: Jitka Maráková
  Work name: Těžké kovy ve víně
  Advisor: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 9. Student: Karolína Cedidlová
  Work name: Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu (denní st - experimentální práce)
  Advisor: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD

   
 10. Student: Ondřej Vašulka
  Work name: Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitního materiálu na bázi PBSA
  Advisor: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 11. Student: Vendula Haasová (kombinované studium Technologie potravin)
  Work name: Anaerobní rozklad odpadů z potravinářského průmyslu
  Advisor: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.