headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více
Akademický rok: Vedoucí:  

Současné práce:
 1. Student: 
  Název práce: Příprava zeolitů z odpadu z recyklace hliníku (prezenční st.)
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Název práce: Metodika studia biodegradace pomocí MS detektoru plynů
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 3. Student: 
  Název práce: Syntetické zeolity a jejich vlastnosti (kombi st. - teoretická práce)
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 4. Student: 
  Název práce: Zlepšení biorozložitelnosti kyseliny polymléčné pomocí aditiv urychlující jeho depolymerizaci
  Vedoucí práce: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 5. Student: 
  Název práce: Působení chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu proti mikroskopickým houbám
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 6. Student: 
  Název práce: Protibakteriální vlastnosti chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 7. Student: 
  Název práce: Hydrolytická degradace směsných biodegradabilních polymerních materiálů (prezenční - experimentální práce)
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 8. Student: Eva Moudrá
  Název práce: Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí dle ČSN ISO 10707 (jak pro denní tak i pro kombi studium)
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 9. Student: Jiří Hrabal
  Název práce: Geochemickéé a mineralogické změny v odpadech uložených na skládkách (kombi st.)
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 10. Student: Marie Hradečná
  Název práce: Přírodní a environmentální estrogeny (kombi st. - teoretická práce)
  Vedoucí práce: Mgr. Petra Jančová, Ph.D.