headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
Akademický rok: Vedoucí:  

Současné práce:
 1. Student: 
  Název práce: Modifikace zeolitů pro zvýšení selektivity odstraňování manganu z vod
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Název práce: Využití solné strusky z recyklace hliníku (experimentální práce)
  Vedoucí práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

   
 3. Student: 
  Název práce: Vývoj a testování biodegradabilních materiálů
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 4. Student: 
  Název práce:  Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru se zpožděným uvolňováním agrochemikálií
  Vedoucí práce: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 5. Student: 
  Název práce: Účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií na dekarboxylázu pozitivní bakterie (jak pro denní tak i pro kombi st.)
  Vedoucí práce: Mgr. Magda Janalíková, Ph.D.

   
 6. Student: 
  Název práce: Rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu a jílů v prostředí kompostu
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 7. Student: Alena Proislová
  Název práce: Studium říčních bakterií, schopných degradace 2-ethylhexysallicylanu (případně degradace jiné syntetické sloučeniny)
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 8. Student: Jitka Maráková
  Název práce: Těžké kovy ve víně
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 9. Student: Karolína Cedidlová
  Název práce: Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu (denní st - experimentální práce)
  Vedoucí práce: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD

   
 10. Student: Ondřej Vašulka
  Název práce: Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitního materiálu na bázi PBSA
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 11. Student: Vendula Haasová (kombinované studium Technologie potravin)
  Název práce: Anaerobní rozklad odpadů z potravinářského průmyslu
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.