headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více
Akademický rok: Vedoucí:  

Současné práce:
 1. Student: Ing. Eva Lorencová
  Název práce: Faktory ovlivňující dekarboxylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifdobacterium.
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 2. Student: Ing. Karel Křížek
  Název práce: Bakteriální degradace syntetických látek s pyrrolidonovým kruhem
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 3. Student: Ing. Martina Vyoralová
  Název práce: Využití vodivých polymerů při degradaci xenobiotik
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Konzultant: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
  Forma studia: prezenční
   
 4. Student: Ing. Melar Jaroslav
  Název práce: Studium polykondenzace křemičitanu s hydrokomplexem hliníku.
  Vedoucí práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 5. Student: Ing. Přemysl Moučka
  Název práce: Využití odpadů při přípravě materiálů obsahujících nanokrystalické zeolitové fáze.
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
  Konzultant: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 6. Student: Ing. Štěpán Vinter
  Název práce: Stabilizace / solidifikace odpadů pomocí silikonových praskyřic.
  Vedoucí práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
  Konzultant: Ing. R. Slavík, Ph.D: