headerphoto
Academic year: Advisor:  

Present Works:
 1. Student: Ing. Eva Lorencová
  Work name: Faktory ovlivňující dekarboxylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifdobacterium.
  Advisor: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 2. Student: Ing. Karel Křížek
  Work name: Bakteriální degradace syntetických látek s pyrrolidonovým kruhem
  Advisor: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 3. Student: Ing. Martina Vyoralová
  Work name: Využití vodivých polymerů při degradaci xenobiotik
  Advisor: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Consulter: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
  Forma studia: prezenční
   
 4. Student: Ing. Melar Jaroslav
  Work name: Studium polykondenzace křemičitanu s hydrokomplexem hliníku.
  Advisor: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
  Forma studia: kombinovaná
   
 5. Student: Ing. Přemysl Moučka
  Work name: Využití odpadů při přípravě materiálů obsahujících nanokrystalické zeolitové fáze.
  Advisor: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
  Consulter: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 6. Student: Ing. Štěpán Vinter
  Work name: Stabilizace / solidifikace odpadů pomocí silikonových praskyřic.
  Advisor: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
  Consulter: Ing. R. Slavík, Ph.D: