headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T7OEK] - Obecná ekologie

  Vedoucí předmětu: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

  Obsahem kurzu jsou přednášeny základní otázky klasické (odumovské) i moderní ekologie v následujících tematických okruzích:

   1. Základní pojmy.
   2. Funkce ekosystémů.
   3. Tok energie a hmoty v ekosystémech.
   4. Autekologie (ekologické faktory).
   5. Organizmy a jejich prostředí.
   6. Faktory klimatické, vodního a půdního prostředí.
   7. Demekologie (populace a jejich působení v ekosystému).
   8. Vnitrodruhové vztahy.
   9. Mezidruhové vztahy.
   10. Synekologie (společenstva).
   11. Změny v druhovém složení a sukcese.
   12. Biomy (suchozemské).
   13. Hydrické a kulturní ekosystémy
   14. Ekologie umělých ekosystémů a vesmírných letů.