headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T5TX] - Toxikologie

  Vedoucí předmětu: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

  Obsahem kurzu je obecná toxikologie se zřetelem na praktickou a průmyslovou problematiku v následujících tematických okruzích:

   1. Základní pojmy.
   2. Vnik toxikantu do organizmu.
   3. Transport toxikantu v organizmu.
   4. Biotransformace.
   5. Genetická toxikologie.
   6. Toxikomanie.
   7. Experimentální toxikologie (testy, typy)
   8. Epidemiologické studie, biologické testy a limity.
   9. Speciální toxikologie (anorganické látky).
   10. Toxikologie prvků hlavních podskupin.
   11. Toxikologie prvků vedlejších podskupin.
   12. Speciální toxikologie (organické látky) - uhlovodíky, alkoholy, ethery.
   13. Aldehydy, ketony, kyseliny, esthery.
   14. Bojové látky, průmyslové jedy, základní legislativa.