headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T8TO1] - Technologické cvičení z ochrany prostředí I.

  Vedoucí předmětu: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Další vyučující: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D., Ing. Roman Slavík, Ph.D.

  Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami pro hodnocení základních technologických procesů, využívaných v technologiích ochrany prostředí. Předmět úzce navazuje na ostatní teoretické i praktické disciplíny oboru. Postupně jsou procvičovány základní metodiky pro hodnocení stavu prostředí. 

  1. Stanovení neutralizační kapacity, pufrační kapacity ve vodách a suspenzích.
  2. Odvodňování biologického kalu - hodnocení účinnosti flokulantů na základě CST testu. 
  3. Čiření anorganickými koagulanty (účinnost v závislosti na typu a obsahu znečišťujících látek a dávkování koagulantů). 
  4. Adsorpce z vodných roztoků (kinetika procesů, rovnováha). 
  5. Analýza kontaminovaných zemin a kalů. Stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodných a půdních vzorcích (extrakce- třepání, UZ, extraktor, infračervená spektroskopie). 
  6. Stanovení potenciální toxicity látek na aktivovaný kal na základě respirační aktivity biologického aerobního kalu. 

  Související předměty: Předmět pokračuje v dalším semestru předmětem Technologická cvičení II.

  Studijní materiály k předmětu: