headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

    [T2OSE] - Oborový seminář I

    Vedoucí předmětu: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

    Hlavním cílem oborového semináře je rozvoj znalostí studentů o vědecko-výzkumné práci související s ochranou životního prostředí a jejími praktickými aplikacemi. V rámci seminářů by se studenti měli seznámit s vyhledáváním odborných informací a jejich využitím při své práci. Dále se mohou uskutečnit prezentace pozvaných interních či externích odborníků, popřípadě i prezentace práce postgraduálních studentů.

    Studijní materiály k předmětu: