headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T5BC1] - Biochemie I

  Vedoucí předmětu: doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

  Cílem předmětu je seznámit studenty se složením živých organismů, chemickou podstatou živé hmoty a její strukturou, principy enzymové katalýzy a přenosu informace. Studenti získají přehled nejdůležitějších metabolických pochodů.

  • Biochemie, aplikace biochemie, složení živých systémů, interakce mezi molekulami, základní principy energetiky živých organismů.
  • Aminokyseliny, vlastnosti aminokyselin, peptidická vazba, proteiny, folding proteinů, popis 3D struktury proteinů.
  • Enzymy, složení, kofaktory, principy katalytické funkce, specificita, aktivita enzymů, základy enzymové kinetiky, ovlivnění katalytické aktivity, regulace aktivity, názvosloví enzymů, získávání a využití.
  • Vitaminy.
  • Nukleotidy, nukleové kyseliny, struktura, zápis a struktura genetické informace, exprese genetické informace.
  • Lipidy, vlastnosti, rozdělení, názvosloví, biologické membrány, transport.
  • Sacharidy, polysacharidy, struktura, funkce, optická izomerie, vzorce, vlastnosti, rozdělení.
  • Bioenergetika, ATP a další makroergní sloučeniny, fixace energie.
  • Glykolýza, anaerobní metabolismus, glukoneogeneze.
  • Katabolismus lipidů, beta-oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin.
  • Citrátový cyklus, funkce, vztah k ostatním metabolickým dějům, principy regulace metabolismu.
  • Dýchací řetězec, syntéza ATP na membráně, alternativní respirace.
  • Fotosyntéza a fixace CO2.
  • Metabolismus dusíku.
  • Rekapitulace metabolismu, přehled, vztah jednotlivých orgánů a tkání k popsaným biochemickým procesům.