headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T6LB] - Laboratoř z biochemie

  Vedoucí předmětu: doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
  Další vyučující: Mgr. Petra Jančová, Ph.D., Ing. Lucie Vydrová, Ph.D.

  Cílem laboratorních cvičení je seznámit studenty se základními vlastnostmi látek tvořících živé organismy.
  Obsah

  • Sacharidy.
  • Lipidy.
  • Aminokyseliny, peptidy, proteiny.
  • Enzymy (aktivita enzymu, částečná purifikace enzymu).
  • Vitaminy.

  Studijní materiály k předmětu: http://www.ft.utb.cz/people/koutny/biochemie/biochemielab.php